Sadrokartón

Sadrokartón (skrátene SDK) je doska zo sadrového jadra obojstranne oplášteného špeciálnym papierovým kartónom. Sadrokartónové dosky sa vyrábajú v šírkach 1200mm (RIGIPS) a 1250mm (KNAUF). Sadrokartónové dosky sa vyrábajú v hrúbke: 6mm; 9,5mm; 10mm; 12,5mm; 15mm; 18mm; 20mm; 25 mm, pričom dosky hrúbky 6mm; 9,5mm a 10mm sa nepovažujú za samonosné. Od hrúbky 15mm a viac sa jedná o sadrokartón k použitiu v protipožiarnych konštrukciách.

Druhy sadrokartónu

Sadrokartón GKB - stavebná doska obyčajná GKB

Tento sadrokartón sa používa v interiéroch s relatívnou vlhkosťou menšou než 65% pri teplote 20°C. Sadrokartón sa používa pre suché priestory, bežné bytové priečky a podhľady, i pre ostatné konštrukcie bez protipožiarnych požiadaviek. Označenie: Na zadnej strane sadrokartónu je modré písmo uprostred dosky.

Sadrokartón GKBI - stavebná doska impregnovaná GKBI

Impregnovaný sadrokartón sa používa v priestoroch s vyššou relatívnou vlhkosťou do 75%, alebo 85% po dobu dlhšiu ako 10 hodín, so 100% vlhkosťou po dobu menšiu než 2 hodiny počas 24 hodín, pri teplote 20°C. Impregnovaný sadrokartón sa používa do kúpeľní, spŕch a umyvárni. Označenie: Na zadnej strane je modré písmo uprostred dosky. Doska je celá potiahnutá špeciálnym kartónom zelenej farby.

Sadrokartón GKF - stavebná doska protipožiarna GKF

Protipožiarny sadrokartón sa používa do suchých priestorov zo stálou relatívnou vlhkosťou menšou než 65% pri teplote 20°C s požadovanou požiarnou odolnosťou stavby, alebo ako ochrana oceľových konštrukcií pred požiarom. Označenie: Na zadnej strane je červené písmo uprostred dosky.

Sadrokartón GKFI - stavebná doska protipožiarna impregnovaná GKFI

Protipožiarny impregnovaný sadrokartón sa používa do priestoru s vyššou relatívnou vlhkosťou do 75% ako sadrokartón GKBI, ale kde je navyše stanovená protipožiarna odolnosť konštrukcie. Použitie vyplýva z kombinácie požiadaviek na sadrokartón GKF a GKBI. Označenie: Na zadnej strane je červené písmo uprostred dosky.

Izolačný sadrokartón MF - stavebná doska izolačná s minerálnym vláknom MF

Vrstvené izolačné dosky s minerálnym vláknom sú receptom k zlepšeniu tepelnej a čiastočne zvukovej izolácií interiérových konštrukcií. Jedná sa o sadrokartón GKB s vrstvou izolačnej hmoty (polystyrénom) hrúbky 2cm, 3cm, 5cm alebo 6 cm, nalepenej z rubovej strany. Použitie je rovnaké ako pre sadrokartón GKB.

Izolačný sadrokartón s minerálnym vláknom a parozábranou MFAL

Vrstvené izolačné dosky s minerálnym vláknom a parozábranou majú na vnútornej strane sadrokartónovej dosky parozábranu, ktorá zabraňuje vzniku kondenzačnej zóny v tepelne izolačnej vrstve nalepenej dosky z minerálnych vlákien. Použitie je rovnaké ako pre sadrokartón GKBI.

Sadrokartón s olovenou fóliou GKFPb

Sadrokartón s olovenou fóliou sa používa na obklady miestností a na výstavbu konštrukcií, kde je požadovaná ochrana pred tvrdým radiačným žiarením.

Ohybný sadrokartón

Ohybný sadrokartón je sadrokartónová doska, spevnená skleným vláknom. Je určená pre ohyby za sucha i mokra. Jedná sa o dosky hrúbky 6,5mm a 9,5mm v prevedení GKB. Ďalšou alternatívou je sadrovlákenná doska RIFLEX so sklenenou strižou hrúbky 6 mm. Je zvlášť vhodná pre oblúky a klenuté plochy. Ohýba sa za sucha.

Kľúčové slová a synonymá: sadrokartón, SDK, sadrokartonársky systém, sadrokartonove systémy, sadrokartonárske práce, pracovníci so sadrokartónom, pracovník so sadrokartónom, sadrokartonársky materiál, montáž sadrokartónu

Regióny pôsobenia

Sadrokartóny realizujeme za nízke ceny v oblasti stredného a západného Slovenska. Ide o mestá Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bojnice, Bratislava, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Galanta, Gbely, Handlová, Hlohovec, Holíč, Ilava, KNM, Kysucké Nové Mesto, Kremnica, Leopoldov, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Modra, Myjava, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Rajec, Ružomberok, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Stará Turá, Stupava, Topoľčany, Topoľčianky, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Vrbové, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina ako i v Čechách Ostrava, Český Tešín, Třinec, Frýdek Místek, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Opava, Hlučín, Karviná, Jablunkov, Nový Jičín a v Rakúsku - Viedeň.

Vytlačiť